ประวัติสมาคม

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมี พลตำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) เป็นนายกสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม ?

  1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกของสมาคม ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการการผลิต เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพให้แพร่หลาย
  4. ไม่ดำเนินการในทางการเมือง ห