สไลม์-สสนส

วิวัฒนาการของของเล่นเด็กมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งดีและไม่ดี มีของเล่นแปลกๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ประหลาดใจอยู่เรื่อยๆ และหากเป็นของเล่นที่หาซื้อได้ง่าย ขายตามหน้าโรงเรียน คุณผู้ปกครองคงยากที่จะควบคุมบุตรหลานในการเลือกซื้อของเล่น และของเล่นยอดฮิตอย่าง สไลม์ หรือน้ำลายเอเลี่ยน ก็เป็นของเล่นยอดฮิตในหมู่เด็กๆ ด้วยรูปร่างน่าตา สีสันแปลกๆคล้ายน้ำลายเอเลี่ยนชวนขนลุกซะมากกว่า ใครไม่มีในกลุ่มเพื่อนถือว่าเชย รูปแบบของสไลม์ที่เด็กๆเล่นนั้น มี 3 วิธีที่จะทำให้เด็กๆได้ครอบครองมัน

  1. เด็กๆ ทำส่วนผสมเอง โดยศึกษาวิธีจากทางอินเตอร์เน็ต มีการนำสารเคมีต่างๆมาผสมเอง
  2. เด็กๆ ซื้อส่วนผสมสำหรับทำสไลม์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจากการตรวจสอบพบสารบอแรกซ์ ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อการทำงานของไต รวมทั้งกาว ที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และมีผลกระทบต่อสมองเด็กในระยะยาว
  3. เด็กๆซื้อสไลม์สำเร็จรูป วางขายทั่วไปตามร้านขายของเล่น ซึ่งมีทั้งแบบที่ได้รับการรับรองจาก มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) และที่ไม่มีการรับรอง จากการสุ่มตรวจพบ สารโลหะ อย่างสารตะกั่ว สารหนู และปรอท แม้จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่หากเผลอได้รับเข้าสู่ร่างกาย อาจสะสมทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะยา

 น้ำลายเอเลี่ยน

สารอันตรายในสไลม์

กาวลาเท็กซ์ สารทำละลายอินทรีย์หรือตัวทำละลาย ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ มีพิษต่อระบบสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้ความจำเสื่อม อารมแปรปรวน บางชนิดทำให้โลหิตจาง และเป็นสารก่อมะเร็ง

-สารบอแรกซ์  ใส่เพื่อคงสภาพไม่ให้สไลม์เน่า ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน ไอ คลื่นไส้ อาเจียน หากสัมผัสโดนตาอาจทำให้ตาแดง หากเผลอกลืนเข้าไป อาจทำให้คลื่นไส้อาเจียน และถ้าทารกได้รับสารนี้ในปริมาณ 5 กรัม อาจเสียชีวิตได้

 

แม้ว่าจะมีสารอันตรายปริมาณน้อย แต่หากสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ และหากได้รับสารเคมีปริมาณมากอาจส่งผลต่อตับ ไต สมอง ซึ่งทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ และในส่วนของสารบอแรกซ์นั้น นายแพทย์ศักดา ย้ำว่าควรระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิต หากต้องการให้เด็กเล่น ทางที่ดีควรให้ผู้ปกครองเลือกวัสดุที่มาจากธรรมชาติมาผลิตเอง และที่สำคัญควรให้เด็กทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จ