สารเคมีอันตราย-คนท้อง

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กล่าวถึงสารเคมีอันตรายกับคนท้อง ว่า สารพิษที่เกิดขึ้นรอบตัวมีหลายประเภท ทั้งจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้วปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากใช้ไม่ถูกวิธีและจัดการสารเคมีไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและในระยะยาวได้ ที่ต้องระมัดระวัง คือ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษจากผลิตภัณฑ์ หรือสารเคมีที่มีอยู่ในบ้าน เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตัวเองและทารกในครรภ์ได้ ส่วนเด็กซึ่งมักเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการสัมผัสสิ่งรอบตัวแล้วเอาเข้าปาก หรือจมูก ผู้ปกครองต้องควรดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับสารเคมีอันตรายต้องอ่านฉลากถึงข้อปฏิบัติก่อนใช้ และไม่วางสารพิษไว้ใกล้เด็ก

คนท้องต้องระวังสารเคมีอันตราย

 1. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการทาสีบ้าน หรือมีการใช้ทินเนอร์
 2. ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ
 3. น้ำยาล้างห้องน้ำหรือสารทำความสะอาดที่มีพิษรุนแรงและมีกลิ่นฉุน

ตัวอย่างสารเคมีอันตรายกับคนท้อง

 1. สารพาทาเลต (Phthalates)
  เป็นสารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มความทนทาน ความยืดหยุ่น และความโปร่งใสของพลาสติก ซี่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น สารเคมีที่ขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ หากทารกที่อยู่ในครรภ์ หรือเกิดมาใหม่ ๆ ได้รับสารชนิดนี้จะมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง ทำให้เกิดรูผิดปกติที่อวัยวะเพศชาย หรือมีอัณฑะเล็กตัวอสุจิน้อย หรือทำให้ผู้หญิงไม่มีประจำเดือนจากรังไข่ที่ผิดปกติ
  สิ่งของที่มีส่วนผสมของสาร Phathalates พบในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่าง ของเล่นเด็ก พื้นไวนิล ผลิตภัณฑ์ชำระล้างน้ำมันหล่อลื่น บรรจุภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์ยา (โดยใช้เป็นสารเคลือบยาเพื่อรักษาสภาพและหน่วงอัตรา การปล่อยยา) รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น น้ำยาเคลือบเล็บ สเปรย์จัดทรงผม สบู่ และแชมพู น้ำหอม และน้ำยาล้างเล็บ เป็นต้น หากเราใช้เป็นประจำและมากเกินไปในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ย่อมเกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของทารก และเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้

  สารไตรโคซาน

 2. สารไตรโคซาน (Triclosan)
  ไตรโคซานเป็นส่วนผสมที่พบบ่อยในสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรีย หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไตรโคซาน และ ไตรโคลคาร์บาน เนื่องจากมีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า สารเคมีเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติในด้านพัฒนาการและการเจริญพันธุ์ หากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Triclosan เป็นประจำและเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกับการพัฒนาของทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมไทรอยด์

 3. สาร Pesticides
  สารชนิดนี้เอาไว้ใช้ในการทำลายและป้องกันศัตรูพืช รวมถึงใช้ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจำหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า หรืออาหาร หากแม่ท้องเลือกรับประทานแต่ผักและผลไม้ที่ปราศจากการฉีดยาฆ่าแมลงได้ก็จะปลอดภัยที่สุด

  สารอันตรายในยากันยุง

 4. ยากันยุง ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลง สารเคมีที่ประกอบด้วยยาฆ่าแมลง ที่ใช้ในการทำลายระบบประสาทของแมลงและทำให้แมลงตาย คุณแม่ท้องควรหลีกเลี่ยงสารเคมีเหล่านี้ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบประสาทของลูกน้อยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

  สารอันตราย BPA

 5. ของใช้ที่มีส่วนผสมของ Bisphenol A (BPA)
  สารชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตพลาสติก ที่พบมากใน บรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติก หากคุณแม่ท้องรับสารเคมีชนิดนี้เข้าไปมาก ก็จะส่งผลต่อระบบการทำงานของสมองทารก และยังทำให้ทารกที่เกิดมามีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติได้เช่นกัน เพราะมีผลการศึกษาพบว่า แม่ท้องที่มีระดับของสารเคมีพลาสติก (Bisphenol A หรือ BPA) ในโลหิตสูงขึ้น มีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำหนด

  เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตรายกับคนท้อง แม่ท้องควรดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ อ่านข้อควรระวังและข้อห้ามให้ดี และเมื่อออกนอกบ้าน ก็ต้องระวังพวกมลพิษ ควันไฟ ควันรถให้ดี หากเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากสำหรับป้องกันควันพิษ