สสนส.ร่วมมือกับ-DSI

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 10:00 น. กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำโดย นายระวี อักษรศิริ ผอ.ส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 3 เดินทางเข้าพบนายกสมาคม ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ หรือ สสนส. พล.ต.ต. นรศักดิ์ เหมนิธิ เพื่อขอปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลของสารอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขายอาหารเสริม เครื่องสำอาง และยา ที่ส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนิการการป้องกันการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางป้องปรามการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ของผลิตภัณฑ์ที่อาจมีส่วนผสมของสารอันตราย เช่น ไซบูทรามีน สเตียรอยด์ และวัตถุออกฤทธิ์อันตรายอื่น ๆ ทั้งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

DSI เข้าพบนายกสมาคม สสนส.