วิตามินแขนขาเรียว Detoxy

อย. เผย ยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แจ้งยกเลิกเลขสารบบไปแล้ว ขายในท้องตลาดเตือนอย่าซื้อมาบริโภค จัดเป็นอาหารปลอม เสี่ยงอันตรายเพราะไม่รู้ใครเป็นผู้ผลิต แนะตรวจสถานะเลข อย. ก่อนบริโภค

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปร-สลิน วิตามินแขน-ขา หน้าเรียวสูตร 1 เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0016 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคโรไลท์ วิตามินแขน-ขา หน้าเรียว DETOXY สูตร 4 เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0026 ผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์โปร-สลิน ตรวจพบสารไซบูทรามีน และผลิตภัณฑ์แคโรไลท์ ตรวจพบสารออลิสแตท โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ บริษัท พี.พี.เนเจอร์ แคร์ จำกัด แจ้งว่าได้ยกเลิกทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปร-สลิน วิตามินแขน-ขา หน้าเรียวสูตร 1 เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0016 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคโรไลท์ วิตามินแขน-ขา หน้าเรียว DETOXY สูตร 4 เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0026 ได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และไม่เคยมีประวัติการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทยังได้ยกเลิกเลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0435 ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแกลโล ด้วยเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รายการ ที่มีวันที่ผลิตหลังจากวันที่ผลิตภัณฑ์ยกเลิกนั้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม

ทั้งนี้ ไซบูทรามีน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต้อหิน หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคือ ทำให้ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และหากได้รับในปริมาณมากอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนออลิสแตท เป็นตัวยาที่ยับยั้งการดูดซึมที่ลำไส้ ทำให้ไขมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้  หากได้รับในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการอุจจาระเยิ้มจากการมีน้ำมันและไขมันปน มีแก๊สในทางเดินอาหารมาก ถ่ายบ่อย ถ่ายเหลว รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง ปวดท้อง ท้องอืด ปวดช่องทวารหนัก เป็นต้น