ฝุ่น PM2.5

ค่าฝุ่นละอองPM2.5 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน47 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 27-57 มคก/ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน50 มคก/ลบ.ม) โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่จากเมื่อวาน โดยพบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีส้ม7 สถานี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คพ.ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ” อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ www.Air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4thai และ www.bangkokairquality.com

โดยเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มีดังนี้

  1. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  2. เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
  3. เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
  4. เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  5. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  6. เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  7. เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่อาจะมาทำร้ายสุขภาพของตัวท่านได้

PMMetroReportภาพประกอบจาก:air4thai.pcd.go.th