โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จากที่ กสทช.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจเข้มโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางผิดกฎหมายมาตลอดเดือน พ.ค.จนถึงขณะนี้ ถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดี เพราะไม่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางผิดกฎหมายในช่องทีวีดิจิทัลต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แต่ยังพบช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ยังมีการโฆษณาผิดกฎหมายรวม 13 ช่อง รวมทั้งสิ้น 9 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องดื่มรสสมุนไพรตราเป่า ชุน ลู่, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล ตรา เฮลท์ ครอค, ผลิตภัณฑ์ เซนต์โปรแอร์ โทนิค เซรั่ม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา แม็กม่า พลัส เป็นต้น ขณะที่สื่อวิทยุได้ดำเนินการไปแล้ว 1 สถานี และอยู่ระหว่างตรวจสอบสัปดาห์นี้ 6 สถานี ส่วนการโฆษณาผ่านเว็บไซต์พบว่ามีการกระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น 50 ยูอาร์แอล

นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงพบโฆษณาที่ผิดกฎหมายอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป โดยจะไม่อนุญาตให้ขายในเว็บไซต์ โดยผู้ที่จะขายยาต้องมีใบอนุญาต และต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น